Burgerinitiatief Energie in de Oude IJsselstreek, wat is dat?

Het Burgerinitiatief Energie in Oude IJsselstreek (BEOIJ) is een samenwerking tussen 17 lokale comités  en 5 belangenverenigingen uit de gemeente Oude IJsselstreek die zeer betrokken zijn bij de energietransitie. Er is een kerngroep van 4 leden die het BEOIJ vertegenwoordigen in gesprekken met de gemeente Oude IJsselstreek. De comités en belangenverengingen hebben alle ingestemd met de uitgangspunten van BEOIJ zoals hieronder beschreven in het WAAROM, WAT en HOE en worden regelmatig geconsulteerd door de kerngroep. 

Wie zitten er achter het Burgerinitiatief?

Het burgerinitiatief energie in de Oude IJsselstreek is in dialoog met de gemeente over de energietransitie en hoe we de energietransitie in kunnen zetten met zo min mogelijk schade aan landbouwgrond en natuur. Een echte dialoog met de gemeente Oude IJsselstreek waarin we kijken naar de beste opties.

Het burgerinitiatief energie in de Oude IJsselstreek bestaat uit:

Comité leefbaarheid Megchelen, actiecomité Kersendijk Westendorp, Sinderens Belang, comité zonneveld Broerdijk Gendringen, Varsseveldsbelang, Silvolds Belang, comité voor dialoog, tegen opgelegde zonneparken (Silvolde), Vereniging Leefbaarheid Netterden, comité tegen zonneveld Eikelenboomseweg, Buurtschap Warm, comité zonneweilanden (Varsseveld), belangenvereniging Bontebrug, actiecomité Krommestraat Westendorp, comité Bontebrug, Behoud buurtschap Heuven, Werkgroep Bescherm de Ettense Buurtschappen, comité dorpsbelangen Etten, comité behoud landschappelijk karakter IJsselhunten, comité Bontebrug-Kroezenhoek, Belangenvereniging Breedenbroek-Voorst, Terborgsbelang. 

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Wij ondersteunen de ambitie van Gemeente Oude IJsselstreek om in 2030 energieneutraal te zijn en wij geloven dat de energietransitie in onze gemeente alleen succesvol kan zijn als er draagvlak is bij de burgers en er sprake is van een zo eerlijk mogelijke verdeling tussen de lusten en de lasten.  

Wat willen we bereiken? (onze doelstellingen) 

Verbeteren van kennis en begrip over de energie-transitie onder de burgers (BEGRIJPEN) 

 • Wat houdt de energie-transitie in 
 • Wat zijn de uitdagingen waar we in de gemeente Oude IJsselstreek voor staan  
 • Waar staat de gemeente Oude IJsselstreek nu  
 • Wat moet er nog gebeuren 
 • Wat zijn de mogelijkheden om invulling te geven aan de energietransitie 

Beter betrekken van burgers bij de realisatie van de energie-transitie (BETREKKEN)

 • Terugdringen van energieverbruik 
 • Vergroten van energieopwekking d.m.v. zon op daken (particulieren en bedrijven) 
 • Betrekken van burgers bij verschillende opties tot financiering van projecten

Nieuwe ideeën aandragen voor de realisatie van de energie-transitie in GOIJ (BEDENKEN)

 
 • Suggesties voor alternatieve locaties t.b.v. de opwek van zonne- en windenergie 
 • Suggesties voor innovatieve technieken in de opwek van zonne- en windenergie 
 • Suggesties voor innovatieve technieken in de opslag van zonne- en windenergie 

Een gebalanceerde afweging maken tussen de verschillende alternatieven (BALANCEREN)

 • Waarbij we samen met de gemeente Oude IJsselstreek de Zonneladder aflopen
 

Wat wij willen:

Het burgerinitiatief energie in de Oude IJsselstreek wil graag een echte dialoog met de gemeente over de energietransitie. We ondersteunen de ambitie om on 2030 energie neutraal te zijn. We willen dat graag bereiken met draagvlak van de inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek. Om een start te maken hebben we samen met de gemeente een start notitie geschreven (zie artikelen).

Artikelen

Petitiesilvolde

Aan de keukentafel

Het burgerinitiatief Energie in Oude IJsselstreek (BEOIJ) Ik weet niet hoe het bij u gaat maar aan onze keukentafel wordt steeds vaker gesproken over de

Lees meer >
Hero Burgerinitiatief OIJS

Wie zijn we, wat doen we?

Wie zijn we? Het Burgerinitiatief Energie in Oude IJsselstreek (BEOIJ) is een samenwerking tussen 15 lokale comités   en 5 belangenverenigingen uit de gemeente Oude

Lees meer >