Aan de keukentafel

Het burgerinitiatief Energie in Oude IJsselstreek (BEOIJ)

Ik weet niet hoe het bij u gaat maar aan onze keukentafel wordt steeds vaker gesproken over de gevolgen van
klimaatverandering. Mijn kinderen vragen zich zelfs af of ze straks nog wel kinderen willen…dat wil je als ouders
toch echt niet horen.

En dan volgt er een ingewikkelde discussie over hoe we CO2 uitstoot moeten reduceren. Dan gaat het over
Tatasteel, Shell, China, afval van niet recyclebare zonnepanelen, wel of geen kerncentrales en ga zo maar door. Dus
uiteindelijk zeggen we dan tegen de kinderen; het is een ingewikkeld onderwerp en wij kunnen er niets aan doen.

En dat is natuurlijk ook gek, want wij zijn de veroorzakers. Bedrijven produceren voor onze behoefte en wij
verbruiken thuis allemaal veel gas en elektriciteit. Wijzen naar anderen is zoiets als zelf afval in de berm gooien en
dan klagen dat iedereen dat doet.

De gemeente Oude IJsselstreek was voortvarend aan de slag gegaan met het energieneutraal maken van de
gemeente. Commerciële partijen werden opgeroepen om zonneparken aan te bieden. Deze partijen zijn
geïnteresseerd, door lucratieve subsidies, in het aanleggen van zonneparken in weilanden. Ze zijn ook
verantwoordelijk voor de communicatie naar de omwonenden, en dat ging meestal met weinig empathie. Er kwam
veel weerstand.

Toch begrijpt iedereen dat de energietransitie noodzakelijk is. In plaats van doorgaan met weerstand zijn we een
dialoog aangegaan met elkaar. Uit die dialoog is het Burgerinitiatief ontstaan; een samenwerking tussen (nu) 22
lokale verenigingen, belangenclubs en de gemeente. We hebben 1 gezamenlijk doel; energie neutraliteit in 2030.

En we hebben een plan; de 4B’s. Begrijpen, Betrekken, Bedenken en Balanceren. In 2022 gaan we volop aan de slag
met het begrijpen; wat houdt energie neutraliteit in? Dat willen we samen met jullie allemaal doen. Door iedereen
te betrekken maken we gebruik van het volle potentieel aan denkvermogen in onze gemeente. We kunnen dan
samen bedenken hoe we energie kunnen besparen, of we zonnepanelen verticaal kunnen plaatsen, op welke
plekken we andere bronnen installeren, enz..

We zijn nu aan het nadenken over een mooi energie-evenement, deze gaat het Burgerinitiatief samen met de
gemeente organiseren voor alle bewoners.

Ik wil mijn kinderen in ieder geval niet vertellen dat ik heb zitten toekijken en dat we niets hebben gedaan. Wij
kunnen het goede voorbeeld geven en andere gemeenten inspireren hetzelfde te doen! 2022 wordt het jaar
waarin we volop aan de slag gaan. Als u ook iets wil doen; geef u dan op als vrijwilliger of enthousiasteling <email
adres> en doe mee!

Namen het Burgerinitiatief Energie Oude IJsselstreek,
Rob Schuurman.